Rekonstrukcja płytki paznokciowej

Rekonstrukcja jest rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn straciły paznokcie, mogą to być skutki urazów, przeciążeń czy stosowania silnych leków. Odkryte łożyska paznokci często są bardzo tkliwe, przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, dla kobiet stanowią też poważny problem estetyczny.

Ponadto, takie miejsca stanowią też świetne miejsce dla rozwoju grzybów (stąd częste powikłania w postaci grzybic po urazach mechanicznych czy resekcjach). Dlatego założenie rekonstrukcji paznokcia pozwala przede wszystkim na profilaktykę przeciwgrzybiczą (żele stosowane do zakładania protez zawierają środki odkażające, możliwe są także rekonstrukcje ze specjalistycznym włóknem), ochronę przed kolejnymi urazami oraz poprawia ogólna estetykę stopy.

Rekonstrukcja nie ogranicza pacjenta, można traktować ją jak naturalny paznokieć. Nie dla każdej osoby jednak jest ona wskazana, należy indywidualnie rozpatrzyć możliwość i wskazania do jej założenia.